ඉන්දීය මහ මැතිවරණයෙන් ජය මෝදිටඉන්දීය මහ මැතිවරණය සති 6ක් පුරා පැවති ලොව විශාලතම මැතිවරණය ලෙස සැළකෙනවා.

එය අදියර 7ක් යටතේ පසුගියදා පැවැත්වුණා.  

ඒ අනුව ඉන්දීය මහ මැතිවරණයේ වැඩිම ඡන්ද ගණනක් හිමිකර ගනිමින් අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.
(colombotimes.lk)