ගෝලීය සමුළුවක් ඇමතීමට ජනපතිට ඇරයුම්නව ගෝලීය මුල්‍ය ගිවිසුමක් සඳහා වන ගෝලීය නායක සමුළුවක් මේ මස 22 සහ 23 පැරීසියේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. 

එම සමුළුවේ සාකච්ඡා සභාවක් ඇමතීම සඳහා ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රොන් මහතා විසින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ආරාධනා කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කළා.
(colombotimes.lk)